بهترین املاک تهران را اینجا ببینید

فال حافظ امروز شما همراه با تفسیر

فال حافظ
ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
گر جلوه می‌نمایی و گر طعنه می‌زنی
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
جایی که یار ما به شکرخنده دم زند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی‌کنی
دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجن


اگر میخواهی که سعادت و خوشنودی پایدار داشته باشی باید اینها را در گنج وجود خودت بیابی و برای به دست آوردنشان نیازمند این و آن نباشی. انسانی که حقیقتا خردمند و داناست و قوت درونی دارد همیشه با اتکا به گنج درون خودش که شامل خرد، دانش و قوت روحی است از پس مشکلات بر می آید و با نگرش درست مسائل را حلاجی میکند. فردی که درونی تهی دارد و از لحاظ احساسی و ذهنی فقیر است محتاج دیگران است و زندگی خود را بر اساس نظرات دیگران میزید.