بهترین املاک تهران را اینجا ببینید

فال حافظ امروز شما همراه با تفسیر

فال حافظ
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد
چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد
سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
غبار راهگذارت کجاست تا حافظ
به یادگار نسیم صبا نگه دارد


با دیگران همان رفتاری را بکن که از آنها انتظار داری با تو بکنند و لاغیر. و چنانچه از رفتار یا گفتار کسی خرده گرفته ای، از خودت بپرس که آیا رفتار خودت واقعا بهتر بوده است؟ افراد شایستگی همان رفتاری را دارند که از خود نشان میدهند. پس چنانچه میخواهی که از بلا به دور بمانی با بندگان خدا منصفانه رفتار کن.