بهترین املاک تهران را اینجا ببینید

فال حافظ امروز شما همراه با تفسیر

فال حافظ
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست
اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست
بیار باده که در بارگاه استغنا
چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست
از این رباط دودر چون ضرورت است رحیل
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست
مقام عیش میسر نمی‌شود بی‌رنج
بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست
به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می‌باش
که نیستیست سرانجام هر کمال که هست
شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست
به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی
هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست
زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید
که گفته سخنت می‌برند دست به دست


از زندگی انتظار خوشی دائم را نداشته باش، چرا که از ازل رسم روزگار این بوده که انسان رنج بکشد و خوشی ابدی و مدام میسر نیست. خودت را با اندیشه نداشته ها و کم و کاستی های خودت رنج نده و بدان حتی آن ایده آل که دنبالش هستی هم گذراست چون آینده همه مرگ است چه دارا و چه ندار فرقی نمیکند. باید بدانی که رسم روزگار این است که همه خوشی ها و لذت ها پایانی دارند، پس در خوشی هم تعدیل کن چرا که آن هم میگذرد و باید توقعاتت را بر این فرض بگذاری تا سرخورده نشوی